1 / 1
Výroba elektřiny z jaderných a obnovitelných zdrojů meziročně zůstala na stejné výši 25 TWh / ČEZ
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.