1 / 1
Obnoví se provoz tří generátorů z celkových 26 / Sokolovská uhelná
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.