1 / 1
Součástí projektu je kromě akumulace tepla i akumulace chladu / TEDOM
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.